Referencie

Referencie

Spoločnosť Midland Adventure s.r.o. je mladá dynamicky sa rozvíjajúca organizácia. Vznikli sme v novembri v roku 2016. Činnosť spoločnosti je primárne zameraná na prípravu a realizáciu záchranných archeologických výskumov a konzultačnú činnosť na úseku pamiatkovej starostlivosti. Vo februári 2017 získala spoločnosť od MK SR oprávnenie na realizáciu archeologických výskumov. Naša spoločnosť zamestnáva 6 archeológov, z ktorých štyria sú držiteľmi osobitnej spôsobilosti na realizáciu archeologických výskumov, a jedného technika s viac ako desaťročnou praxou. Spoločnosť sídli v Banskej Bystrici. Vlastní kancelárske priestory v centre mesta a prenajíma si technické priestory na konzerváciu a ošetrenie nálezov a depozitár pre uskladnenie archeologických nálezov. Máme zmluvu s certifikovanou reštaurátorskou spoločnosťou Reno Art, s.r.o.

Spoločnosť do 31.12.2023 realizovala 384 výskumných akcií, z toho 376 akcií vo vlastnej réžii a 8 akcií vo forme subdodávateľských prác pre iné oprávnené organizácie. Územne pokrývame najmä priestor Banskobystrického, Žilinského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.

Od 1.7.2020 je spoločnosť zapísaná v zozname Hospodárskych subjektov.

Od 2.10.2020 je naša spoločnosť držiteľom certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

 

ISO 9001

 

ISO 14001

 

ISO 18001

 

 

Výber z realizovaných akcií 

 

Rok 2017

 

Výskum č.1/2017
Názov stavby: „Garni hotel KUBO“.
Objednávateľ: Partner invest, s.r.o.
Lokalita: Lúčky (okr. Ružomberok)

Výskum č.2/2017
Názov stavby: Revitalizácia okolia r.k. kostola Ducha Svätého
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev. Farnosť Sielnica Lokalita: Sielnica (okr. Zvolen)

Výskum č.3/2017 (subdodávka)
Názov stavby: „MERKURY MARKET Lučenec“
Objednávateľ: ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA, s.r.o.
Lokalita: Lučenec

Výskum č.4/2017
Názov stavby: Kaštieľ Radvanských, budovanie IS
Objednávateľ: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Lokalita: Banská Bystrica – Radvaň

Výskum č.5/2017
Názov stavby: „Rekonštrukcia a zmena funkcie objektu na Námestí Š. Moysesa č.14 v Banskej Bystrici.“ – adaptácia prízemia
Objednávateľ: AKOLA, s.r.o 
Lokalita: Banská Bystrica 

Výskum č.6/2017
Názov stavby: „Obytná zóna Nižná – Sihoť“ 
Objednávateľ: Obec Nižná
Lokalita: Nižná 

Výskum č.7/2017
Názov stavby: „Obnova kaplnky sv. Anny“ 
Objednávateľ: Farnosť sv. Antona Paduánskeho Modrý Kameň
Lokalita: Dolné Strháre

Výskum č.8/2017
Názov stavby: „Turčiansky Michal, Zorkovce – IBV Sunfield“
Objednávateľ: ZIS, s.r.o.
Lokalita: Turčiansky Michal

Výskum č.9/2017
Názov stavby: „Holiday Resort Liptovská Mara – II.etapa, lokalita Kamenisté“
Objednávateľ: ZRUBY RAJEC, s.r.o.
Lokalita: Liptovský Trnovec

Výskum č.10/2017
Názov stavby: „Polyfunkčný komplex Majer“
Objednávateľ: Majer, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.11/2017
Názov stavby: „Polyfunkčná budova – SEEDRAGON“
Objednávateľ: Seedragon, s.r.o.
Lokalita: Krupina

Výskum č.13/2017
Názov stavby: „Nízkopodlažná zástavba RD a technická infraštruktúra“
Objednávateľ: ŠPED-TRANS, spol. s.r.o.
Lokalita: Levice

Výskum č.15/2017
Názov stavby: „Obytný súbor Suchý Vrch . Pod Flosom 2 – inžinierske siete“
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.19/2017
Názov stavby: „Obnova vodovodného radu“
Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s..
Lokalita: Krupina

Výskum č.22/2017 (subdodávka)
Názov stavby: „Bavagan, kultúrno spoločenský areál“
Objednávateľ: PAMARCH, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica

 

Rok 2018

 

Výskum č.1/2018
Názov stavby: „Kostol Nanebovzatia Panny Márie ÚZPF č.875/1 Obnova – prípravná fáza“
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza
Lokalita: Prievidza

Výskum č.2/2018
Názov stavby: „Výrobná Hala KUK Coils Slovakia“
Objednávateľ: KUK COILS Slovakia, s.r.o
Lokalita: Trenčianska Teplá

Výskum č.3/2018 (subdodávka)
Názov stavby: „Nultý obchvat Bratislavy, D4 – Jarovce – Rača“
Objednávateľ: VIA MAGNA, s.r.o
Lokalita: Vajnory – Ivanka Pri Dunaji

Výskum č.4/2018
Názov stavby: „Kanalizácia a ČOV“
Objednávateľ: Vodohospodárske stavby, a.s.
Lokalita: Pohronská polhora – Michalová (okr. Brezno)

Výskum č.5/2018
Názov stavby: „Aglomerácia Nedožery – Brezany, kanalizácia“
Objednávateľ: StVS Servising, s.r.o.
Lokalita: Nedožery – Brezanny

Výskum č.7/2018
Názov stavby: „Obnova objektu Múzea A. Sládkoviča“
Objednávateľ: OBNOVA, s.r.o.
Lokalita: Krupina

Výskum č.8/2018
Názov stavby: „Valaská – Hronec, kanalizácia“
Objednávateľ: SMS,a.s.
Lokalita: Valaská, Hronec (okr. Brezno)

Výskum č.12/2018
Názov stavby: „Miestna prípojka metropolitnej optickej siete Slovanet, a.s., Časť: Banská Bystrica 
 – Centrum“
Objednávateľ: Slovanet, a.s.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.14/2018
Názov stavby: „Budova D areálu ASO VENDING“
Objednávateľ: VENDING Invest, s.r.o. 
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.15/2018
Názov stavby: „Obytný súbor pod Rokošom“
Objednávateľ: PDP, s.r.o.
Lokalita: Nitrianske Sučany (okr. Prievidza)

Výskum č.20/2018
Názov stavby: „Obnova karnera Sv. Ondreja“
Objednávateľ: NBS – Eurosystém, Múzeum mincí a medailí,
Lokalita: Kremnica

Výskum č.21/2018
Názov stavby: „Obnova tzv. Horného kaštieľa“, NKP“ hradný palác“
Objednávateľ: Mesto Žarnovica
Lokalita: Žarnovica

Výskum č.28/2018
Názov stavby: „Dostavba a nadstavba dvorového krídla na Nám. SNP č.17“
Objednávateľ: STAVOÚNIA a.s.
Lokalita: Banská Bystrica
    
Výskum č.32/2018
Názov stavby: „Obnova objektu kaštieľa Prónay“
Objednávateľ: LC Investor, s.r.o.
Lokalita: Lučenec – Opatová

Výskum č.34/2018
Názov stavby: „Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV“
Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Lokalita: Tornaľa

Výskum č.35/2018
Názov stavby: „Zámocké záhrady v Holíči – odbahnenie a úprava brehu rybníka “
Objednávateľ: Mesto Holíč
Lokalita: Holíč

Rok 2019

Výskum č.2/2019
Názov stavby: „Kvety.sk Trade Centrum“
Objednávateľ: Kvety.sk s.r.o
Lokalita: Kriváň (okr. Detva)

Výskum č.4/2019
Názov stavby: „IBV Na Stráni - Podlavice“
Objednávateľ: Property Production, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica, mestská časť Podlavice

Výskum č.5/2019
Názov stavby: „Prístavba výťahu, Námestie SNP č.11“
Objednávateľ: A.M.K., s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.6/2019
Názov stavby: „Obnova a dostavba objektov NKP Zimná 60 a Zimná 60A“
Objednávateľ: Dušan Čupák, Spišská Nová Ves,
Lokalita: Spišská Nová Ves - centrum

Výskum č.7/2019
Názov stavby: „Obnova NKP kaštieľ Lučenec - Malá Ves“
Objednávateľ: INVICTUM, s.r.o.
Lokalita: Lučenec - Malá Ves

Výskum č.8/2019
Názov stavby: „Obecné nájomné byty“
Objednávateľ: FAAC Consulting, s.r.o.
Lokalita: Veľká Ves nad Ipľom (okr. Veľký Krtíš)

Výskum č.9/2019
Názov stavby: „IBV Chudá Lehota“
Objednávateľ: Obec Chudá Lehota
Lokalita: Chudá Lehota (okr. Bánovce nad Bebravou)

Výskum č.10/2019
Názov stavby: „Obnova NKP, meštianskeho domu na Dolnej ul. č. 44 v Banskej Bystrici“
Objednávateľ: DUODENT, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.10/2019
Názov stavby: „Obnova NKP, meštianskeho domu na Dolnej ul. č. 44 v Banskej Bystrici“
Objednávateľ: DUODENT, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.11/2019
Názov stavby: „Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu ZOO Bojnice“
Objednávateľ: Národná ZOO Bojnice
Lokalita: Bojnice (okr. Prievidza)

Výskum č.12/2019
Názov stavby: „Nadstavba a prístavba obj.č.235 a vytvorenie polyfunkčného objektu“
Objednávateľ: Dinh Hong Hanh
Lokalita: Kysucké Nové Mesto - centrum

Výskum č.13/2019
Názov stavby: „RSGOR_GORTVA. Nová základňová stanica O2 Slovakia, s.r.o.“
Objednávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Lokalita: Gortva (okr. Rimavská Sobota)

Výskum č.14/2019
Názov stavby: „Autobusová stanica Tornaľa“
Objednávateľ: SAD Lučenec, a. s.
Lokalita: Tornaľa (okr. Revúca)

Výskum č.16/2019
Názov stavby: „Novostavba 30 bytových jednotiek so zníženým štandardom“
Objednávateľ: WF Slovakia, s.r.o.
Lokalita: Radnovce (okr. Rimavská Sobota)

Výskum č.17/2019
Názov stavby: „Obnova NKP Hrad Ľupča - objekt barbakánu s bránou“
Objednávateľ: Železiarne Podbrezová a.s.
Lokalita: Slovenská Ľupča (okr. Banská Bystrica)

Výskum č.18/2019
Názov stavby: „Gcentrum Senica“
Objednávateľ: OG Real s.r.o.
Lokalita: Senica

Výskum č.19/2019
Názov stavby: „Obnova objektu Múzea A. Sládkoviča - 3. etapa“
Objednávateľ: DADO STAV s.r.o.
Lokalita: Krupina

Výskum č.20/2019
Názov stavby: „Obnova NKP Kláštor Františkánov“
Objednávateľ: Mesto Rožňava
Lokalita: Rožňava

Výskum č.25/2019
Názov stavby: „PTSL_SELCE, nová základňová stanica O2 Slovakia“
Objednávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Lokalita: Selce (okr. Poltár)

Výskum č.26/2019
Názov stavby: „IBV Dlžiny – I. Etapa – 32 RD“
Objednávateľ: ELEKTRO GROUP ML, s.r.o.
Lokalita: Veľký Kolačín (okr. Ilava)

Výskum č.27/2019
Názov stavby: „Rezidencie – Kováčová – inžinierske siete, II.etapa“
Objednávateľ: STAVEBNÝ HOLDING, a.s.
Lokalita: Kováčová (okr. Zvolen)

Výskum č.29/2019
Názov stavby: „Obnova NKP - meštianskeho domu, tzv. Thurzovho domu“
Objednávateľ: Stredoslovenské múzeum
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.30/2019
Názov stavby: "Obnova NKP hrad Dobrá voda v roku 2019"
Objednávateľ: o.z. RENOVA
Lokalita: Dobrá Voda (okr. Senica)

Výskum č.31/2019
Názov stavby: "Obnova NKP hrad Korlátko v roku 2019"
Objednávateľ: O.Z. Spojené ruky
Lokalita: Rozbehy (okr. Senica)

Výskum č.31/2019
Názov stavby: "Obnova NKP hrad Korlátko v roku 2019"
Objednávateľ: O.Z. Spojené ruky
Lokalita: Rozbehy (okr.Senica)

Výskum č.32/2019
Názov stavby: „IBV Banská cesta, Kremnica, inžinierske siete“
Objednávateľ: GSA-AQUATHERMSYSTÉM s.r.o.
Lokalita: Kremnica (okr. Žiar nad Hronom)

Výskum č.33/2019
Názov stavby: „Vodovodné potrubie - OP JEMO - Vinohrady - Vráble“
Objednávateľ: o.z. Godinov Majer
Lokalita: Vráble (okr. Nitra)

Výskum č.35/2019
Názov stavby: „NKP Kremnický hrad - obnova odvodňovacích rigolov na hradnom nádvorí“
Objednávateľ: NBS -Eurosystém, Múzeum mincí a medailí
Lokalita: Kremnica (okr. Žiar nad Hronom)

Výskum č.36/2019
Názov stavby: „Obnova NKP Radnica v Brezne“
Objednávateľ: Mesto Brezno
Lokalita: Brezno

Výskum č.37/2019
Názov stavby: „Garáže a spevnené plochy v areáli SD - SU Brezno“
Objednávateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Lokalita: Brezno

Výskum č.38/2019
Názov stavby: „Rozšírenie termálneho kúpaliska Aquatermal Strehová“
Objednávateľ: TERMAL DS, s.r.o.
Lokalita: Dolná Strehová (okr. Veľký Krtíš)

Výskum č.39/2019
Názov stavby: „RAGEV 45 m stožiar O2 Slovakia, s.r.o., trafostanica, VN a NN zemná el. prípojka“
Objednávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Lokalita: Gemerská Ves (okr. Revúca)

Výskum č.40/2019
Názov stavby: „Obnova budovy okresného súdu“
Objednávateľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o
Lokalita: Brezno

Výskum č.41/2019
Názov stavby: „Výstavba verejnej kanalizácie v obci Opatovce nad Nitrou“
Objednávateľ: Team s.r.o.
Lokalita: Opatovce nad Nitrou (okr. Prievidza)

Výskum č.44/2019
Názov stavby: „Prestavba objektu meštianskeho domu na Hornej ul. 37"
Objednávateľ: B-ESTATE, a.s.
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.46/2019
Názov stavby: „Rekonštrukcia Kaštieľa Coburgovcov - prípojky inžinierskych sietí“
Objednávateľ: Mesto Jelšava
Lokalita: Jelšava (okr. Revúca)

Výskum č.47/2019
Názov stavby: „Región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, časť Aglomerácia Dvory nad Žitavou“
Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou
Lokalita: Dvory nad Žitavou (okr. Nové Zámky)

Výskum č.48/2019
Názov stavby: „ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE SENIOROV“ 

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Lokalita: Žiar nad Hronom

 

Rok 2020

 

Výskum č.1/2020
Názov stavby: „Prestavba objektu meštianskeho domu na Hornej ul. 37“
Objednávateľ: B-ESTATE, a.s.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.3/2020
Názov stavby: „IBV Starňa - rozšírenie infraštruktúry“ – 1. etapa
Objednávateľ: Mesto Tornaľa
Lokalita: Tornaľa – Starňa (okres Revúca)

Výskum č.4/2020
Názov stavby: „Obnova NKP r. k. kostol sv. Alžbety“
Objednávateľ: PRIMA INVEST, spol. s r. o.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.5/2020
Názov stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Kežmarok, Hradská cesta, UO01300 2020“
Objednávateľ: SPP - distribúcia, a.s.
Lokalita: Kežmarok

Výskum č.6/2020
Názov stavby: „Kanalizácia Považany“
Objednávateľ: SMS, a.s.
Lokalita: Považany (okr. Nové Mesto nad Váhom)

Výskum č.9/2020
Názov stavby: „Úprava nehnuteľnosti na parc.č. KN-C 1347/3 ul. Kapitulská 15“
Objednávateľ: Charita, v.o.s.,
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.10/2020
Názov stavby: „NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A – MALINOVÁ“
Objednávateľ: MV Staving a.s.
Lokalita: Malinová (okr. Prievidza)

Výskum č.11/2020
Názov stavby: „Novostavba bytového domu s využiteľným podkrovím“
Objednávateľ: Fyzická osoba
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.12/2020
Názov stavby: Výstavba novej základňovej stanice a zemnej NN prípojky RS_Gem“
Objednávateľ: TeleDat komunikačné systémy, s. r. o.
Lokalita: Gemerček (okr. Rimavská Sobota)

Výskum č.13/2020
Názov stavby: „Bytový dom - Obecné nájomné byty 10 b.j.“
Objednávateľ: F.A.A.C. Consulting, s.r.o.
Lokalita: Balog nad Ipľom (okr. Veľký Krtíš)

Výskum č.15/2020
Názov stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Partizánska ul.“
Objednávateľ: SPP- distribúcia, a.s.
Lokalita: Handlová (okr. Prievidza)

Výskum č.16/2020
Názov stavby: „REKONŠTRUKCIA KAŠTIEĽA BOCIAN - ALL CASTELLO VLKANOVÁ“
Objednávateľ: STAVING PROJEKT, s.r.o.
Lokalita: Vlkanová (okr. Banská Bystrica)

Výskum č.17/2020
Názov stavby: „Krupina, Rozšírenie areálu Logistického centra Stred, a.s. Krupina“
Objednávateľ: COOP Jednota Krupina, SD
Lokalita: Vlkanová (okr. Banská Bystrica)

Výskum č.18/2020
Názov stavby: „Kaštieľ Coburgovcov – obnova NKP“
Objednávateľ: Mesto Jelšava
Lokalita: Jelšava (okr. Revúca)

Výskum č.19/2020
Názov stavby: „Polyfunkčný komplex Majer“ – II.etapa
Objednávateľ: LARSOM, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.20/2020
Názov stavby: „Most cez Hron na ceste III/2379 ev.č. 2379-4, Nemecká“
Objednávateľ: SMS, a.s.
Lokalita: Nemecká (okr. Brezno)

Výskum č.21/2020
Názov stavby: „Nadstavba a prístavba dvorového krídla meštianskeho domu na Nám. gen. M.R. Štefánika 25/20“
Objednávateľ: Fyzická osoba
Lokalita: Nemecká (okr. Brezno)

Výskum č.22/2020
Názov stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Rimavská Sobota – Hviezdoslavova, ÚO02285“
Objednávateľ: SPP – Distribúcia, a.s.
Lokalita: Rimavská Sobota

Výskum č.23/2020
Názov stavby: „Záchranné práce na NKP hrad Korlátka rok 2020“
Objednávateľ: Obec Cerová
Lokalita: Cerová (okr. Senica)

Výskum č.24/2020
Názov stavby: „ZAHUSTENIE DTS, IBV HRADEC 1. ETAPA“
Objednávateľ: PETROSTAV SK s.r.o.
Lokalita: Hradec (okr. Prievidza)
Výskum č.25/2020
Názov stavby: „IBV Badín – Pod Cestou, prístupová komunikácia a inžinierske siete“
Objednávateľ: Združenie občanov IBV Badín - Pod Cestou
Lokalita: Badín (okr. Banská Bystrica)

Výskum č.26/2020
Názov stavby: „Kanalizácia Šoporňa“
Objednávateľ: Vodohospodárske stavby, a.s.
Lokalita: Šoporňa (okr. Galanta)

Výskum č.28/2020
Názov stavby: „Obnova NKP – Manufaktúra na majoliku“
Objednávateľ: IMET, a. s.
Lokalita: Halič (okr. Lučenec)

Výskum č.29/2020
Názov stavby: „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice“
Objednávateľ: Mesto Rožňava
Lokalita: Rožňava

Výskum č.33/2020
Názov stavby: „Hrad Blatnica – záchranné práce v roku 2020“
Objednávateľ: Diadém – združenie záchrany hradu Blatnica
Lokalita: Blatnica (okr. Turčianske Teplice)

Výskum č.34/2020
Názov stavby: „Výrobno-montážna hala KUK INVEST SLOVAKIA“
Objednávateľ: KUK INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Lokalita: Trenčianska Teplá (okr.Trenčín)

Výskum č.35/2020
Názov stavby: „10138 – Banská Bystrica – Nám. SNP – úprava NNK siete – Múzeum“
Objednávateľ: PETROSTAV SK s.r.o.
Lokalita: Banská Bystricia

Výskum č.36/2020
Názov stavby: „IBV – Detva – Ježová“
Objednávateľ: Fyzická osoba
Lokalita: Detva

Výskum č.37/2020
Názov stavby: „Technická infraštruktúra pre RD“
Objednávateľ: Vodohospodárske stavby, a.s.
Lokalita: Stupava (okr. Malacky)

Výskum č.41/2020
Názov stavby: ,,MAS Malé Bielice/1"
Objednávateľ: Medline Assembly Slovakia, s.r.o
Lokalita: Malé Bielice (okr. Partizánske)

Výskum č.45/2020
Názov stavby: „I/66 Brezno – obchvat, II. etapa, 1 úsek“
Objednávateľ: Združenie SMS VIAKORP Brezno obchvat
Lokalita: Brezno

Výskum č.47/2020
Názov stavby: „Obnova objektu NKP „Železiareň“ – 1.sezóna“
Objednávateľ: Fyzická osoba
Lokalita: Vaľkovňa (okr. Brezno)

Výskum č.48/2020
Názov stavby: „Nákupné stredisko, ul. Odborárov“
Objednávateľ: BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o.
Lokalita: Komárno

Výskum č.50/2020
Názov stavby: „Zvolen – Bytové domy – Kubániho ulica“ – 1.etapa
Objednávateľ: Amarilla, s.r.o.
Lokalita: Zvolen

 

Rok 2021

 

Výskum č.1/2021
Názov stavby: „Zvýšenie kapacity výroby a skladovania prevádzky Mäspoma“
Objednávateľ: Mäspoma, spol. s r.o.
Lokalita: Dvory nad Žitavou (okr. Nové Zámky)

Výskum č.2/2021
Názov stavby: Obnova NKP „Biskupský palác“
Objednávateľ: R.k. cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.3/2021
Názov stavby: „Polyfunkčný bytový dom“ ul. Jazdecká
Objednávateľ: STAVKON NZ, spol. s r.o.,
Lokalita: Nové Zámky

Výskum č.7/2021
Názov stavby: "11454 - TORNAĽA - STARŇA - Lipová ul., Rozšírenie NNK pre IBV"
Objednávateľ: PETROSTAV SK s. r. o.,
Lokalita: Tornaľa (okr. Revúca)

Výskum č.21/2021
Názov stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Martin, Kollárova“
Objednávateľ: SPP – distribúcia, a. s.
Lokalita: Martin

Výskum č.23/2021
Názov stavby: „Most nad riekou Hron, riečny km 172,00“
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Lokalita: Banská Bystrica, m. č. Iliaš

Výskum č.24/2021
Názov stavby: „Prístupová komunikácia a inžinierske siete Lučatín“
Objednávateľ: Občianske združenie RD Hriadky
Lokalita: Lučatín (okr. Banská Bystrica)

Výskum č.27/2021
Názov stavby: „Krupina, verejný vodovod – rekonštrukcia“
Objednávateľ: StVS
Lokalita: Krupina

Výskum č.28/2021
Názov stavby: „Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom – II. etapa/1.časť“
Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Lokalita: Dubnica nad Váhom

Výskum č.29/2021
Názov stavby: „Rozšírenie účelových komunikácií a predĺženie verejných inžinierskych sietí“
Objednávateľ: Invictum Holdings, a.s.
Lokalita: Lučenec, m.č. Opatová

Výskum č.30/2021
Názov stavby: „Kremnica – kanalizácia a ČOV“
Objednávateľ: PRAKTIKPUMP, s. r. o.
Lokalita: Kremnica, Horná Ves, Dolná Ves

Výskum č.31/2021
Názov stavby: „Slovenská Ľupča, Hrad Ľupča „Inžiniersko – geologický prieskum formou ručne kopaných statických sond“ na NKP „hrad“, pamiatkový objekt – „barbakan s bránou“
Objednávateľ: Železiarne Podbrezová, a. s.
Lokalita: Slovenská Ľupča (okr. Banská Bystrica)

Výskum č.32/2021
Názov stavby: „Obnova objektu Múzea A. Sládkoviča, Sládkovičova ulica č. 51 v Krupine“
Objednávateľ: Mesto Krupina
Lokalita: Krupina

Výskum č.33/2021
Názov stavby: „Polyfunkčný komplex Majer 3. etapa, SO kanalizačný zberač a SO nájazd do garáže“
Objednávateľ: LARSOM, s. r. o.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.34/2021
Názov stavby: „Hrad Blatnica – sezóna 2021“
Objednávateľ: Diadém – združenie záchrany hradu Blatnica
Lokalita: Blatnica (okr. Martin)

Výskum č.35/2021
Názov stavby: „Skladové priestory“
Objednávateľ: Color Centrum SH, spol. s r. o.,
Lokalita: Michal nad Žitavou (okr. Nové Zámky)

Výskum č.38/2021
Názov stavby: „Areálový rozvod vody a kanalizácie“
Objednávateľ: Miestne zdruţenie YMCA Revúca
Lokalita: Jelšava (okr. Revúca)

Výskum č.39/2021
Názov stavby: „Optická trasa Kremnica – Žiar nad Hronom“
Objednávateľ: Towecom, a.s.,
Lokalita: Žiar nad Hronom, Kremnica

Výskum č.41/2021
Názov stavby: „Rozšírenie verejného osvetlenie v obci Priechod“
Objednávateľ: Obec Priechod
Lokalita: Priechod (okr. Banská Bystrica)

Výskum č.45/2021
Názov stavby: „Komplexná obnova NKP na Hornej ul. 6“
Objednávateľ: BETA-LOG, s.r.o.,
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.47/2021
Názov stavby: „Zvolen, obchodné centrum OBI Zvolen“
Objednávateľ: ZVOLEN REAL s.r.o,
Lokalita: Zvolen

Výskum č.52/2021
Názov stavby: „Telekomunikačné pripojenie obce Babiná“
Objednávateľ: Detronics, s.r.o.
Lokalita: Babiná (okr. Zvolen)

Výskum č.54/2021
Názov stavby: „Stará Turá, IBV Nové Hnilíky“
Objednávateľ: AQUATUR, s. r. o.
Lokalita: Stará Turá (okr. Nové Mesto nad Váhom)

Výskum č.55/2021
Názov stavby: „Optická trasa Kremnica – Skalka“
Objednávateľ: SUPTel s.r.o.
Lokalita: Kremnica

Výskum č.56/2021
Názov stavby: „Optická trasa Hronská Dúbrava – B.Štiavnica“
Objednávateľ: SUPTel s.r.o.
Lokalita: Banská Štiavnica

Výskum č.57/2021
Názov stavby: „Obnova Horného kaštieľa“ realizácia 2. etapy prác – vybudovanie infraštruktúry“
Objednávateľ: Mesto Žarnovica
Lokalita: Žarnovica

Výskum č.61/2021
Názov stavby: ,,Obnova fontány a spevnených plôch okolo fontány na Hlavnom námestí“
Objednávateľ: Mesto Nové Zámky
Lokalita: Nové Zámky

Výskum č.63/2021
Názov stavby: „Výroba biotenzidov – Ramnolipidov“
Objednávateľ: Evonik Fermas s.r.o
Lokalita: Slovenská Ľupča (okr. Banská Bystrica)

Výskum č.65/2021
Názov stavby: „Priemyselný park - Logistické centrum a priemyselná výroba Sereď"
Objednávateľ: BILLA, s.r.o.
Lokalita: Sereď 

Výskum č.69/2021
Názov stavby: „Zvolen – Bytové domy – Kubániho ulica“ – 2.etapa plošný výskum
Objednávateľ: FORESPO REALITY 16 a.s,
Lokalita: Zvolen

Výskum č.72/2021
Názov stavby: „RAINBOW LOGISTISC PARK“ – 1.etapa zisťovacia sondáž
Objednávateľ: Rainbow Logistics s.r.o..
Lokalita: Banská Bystrica, m.č. Kremnička

Výskum č.73/2021
Názov stavby: „SKLADOVÁ HALA POĽNOPRODUKTOV“
Objednávateľ: VETIS, s. r. o.
Lokalita: Lesné Kračany (okr. Dunajská Streda)

Výskum č.74/2021
Názov stavby: "Rodinné domy Oskar Ideal XL4",
Objednávateľ: Raj bývania, spol. s r. o.,
Lokalita: Bátovce (okr. Levice)

Výskum č.75/2021
Názov stavby: Obnova NKP Kostol
Objednávateľ: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
Lokalita: Kalinčiakovo (okr. Levice)

Výskum č.77/2021
Názov stavby: „Novostavba – rodinný dom“ – v počte 21 rodinných domov
Objednávateľ: Imperator dizain, s.r.o.,
Lokalita: Veľké Dvorany (okr. Topoľčany)

Výskum č.78/2021
Názov stavby: „Klátová Nová Ves – kanalizácia“ – dobudovanie kanalizácie“
Objednávateľ: Vodohospodárske stavby, a.s.
Lokalita: Klátová Nová Ves (okr. Partizánske)

Výskum č.79/2021
Názov stavby: Obnova NKP hrad Sivý Kameň
Objednávateľ: ÚHOĽ, o.z.,
Lokalita: Podhradie (okr. Prievidza)

Výskum č.81/2021
Názov stavby: „Technické zariadenie služiace na osvetlenie exteriéru kostola v areáli NKP – kláštor benediktínov“.
Objednávateľ: Bazilika sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku
Lokalita: Hronský Beňadik (okr. Žarnovica)

Výskum č.82/2021
Názov stavby: „Výrobný závod HS - Tec, spol. s. r. o., - 1. etapa
Objednávateľ: PROMA s. r. o.
Lokalita: Dubnica nad Váhom (okr. Ilava)

 

Rok 2022

 
Výskum č.1/2022
Názov stavby: „Výrobno – skladovacia hala“
Objednávateľ: Mäspoma, spol. s r.o.
Lokalita: Zvolen

Výskum č.2/2022
Názov stavby: „Sliač – Hájniky, časť Trebuľa, funkčná plocha D“
Objednávateľ: VIAKORP, s.r.o
Lokalita: Hájniky – Sliač a Kováčová (okr. Zvolen)

Výskum č.3/2022
Názov stavby: „Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby“
Objednávateľ: Porsche Werkzeugbau s.r.o.
Lokalita: Horná Streda (okr. Piešťany)

Výskum č.4/2022
Názov stavby: „Terénne úpravy – príprava územia pre IBV Lažtek“
Lokalita: Detva

Výskum č.9/2022
Názov stavby: „Rekonštrukcia budovy MŠ – Kreatívne centrum, s.r.o., Budova na nádvorí“
Objednávateľ: Kreatívne centrum, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum 10/2022
Názov stavby: „Kaštieľ Coburgovcov - Obnova SZ krídla“
Objednávateľ: Mesto Jelšava
Lokalita: Jelšava (okr. Revúca)

Výskum 11/2022
Názov stavby: „12177 – Slovenská Ľupča – Zábrež – Rozšírenie NNK“
Objednávateľ: ELSPOL – SK, s.r.o.,
Lokalita: Slovenská Ľupča (okr. Banská Bystrica)

Výskum 12/2022
Názov stavby: „Obytný komplex Zvolen, Tepličky – Pod Strážou“
Objednávateľ: KILIAN, s. r. o.,
Lokalita: Zvolen

Výskum 13/2022
Názov stavby: „Predajňa potravín Lidl“
Objednávateľ: Lidl Slovenská Republika, v.o.s.
Lokalita: Považská Bystrica

Výskum 14/2022
Názov stavby: „Rekonštrukcia potrubných rozvodov CZT – okruh PK T. Vansovej Banská Bystrica“.
Objednávateľ: STEFE Banská Bystrica a.s.,
Lokalita: Banská Bystrica
Výskum 15/2022
Názov stavby: „Hrad Blatnica“, sanácia pamiatkového objektu BUDOVA I“
Objednávateľ: OZ Diadém – združenie záchrany hradu Blatnica
Lokalita: Blatnica (okr. Martin)

Výskum 18/2022
Názov stavby: „Obchodné centrum Dunajská Streda“
Objednávateľ: BILLA REALITY SLOVENSKO, s r. o.
Lokalita: Dunajská Streda

Výskum 21/2022
Názov stavby: „Revitalizácia záhrady a nádvoria areálu zariadenia pre seniorov v Parku Š. Moysesa“
Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Lokalita: Žiar nad Hronom

Výskum 22/2022
Názov stavby: „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča“
Objednávateľ: Team, s r. o.
Lokalita: Dolná Ždaňa (okr. Žiar nad Hronom)

Výskum 26/2022
Názov stavby: „Obytná skupina Slnovrat“, miestna časť Gúg“
Objednávateľ: Prospect, spol. s. r. o.
Lokalita: Zemné, Andovce (okr. Nové Zámky)

Výskum 27/2022
Názov stavby: „Obnova Rímskokatolíckeho farského kostola Všetkých svätých“
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Strekov
Lokalita: Strekov (okr. Nové Zámky)

Výskum 30/2022
Názov stavby: „ZH – Šibak_Výstavba novej základňovej stanice“
Objednávateľ: TeleDat komunikačné systémy, s.r.o.
Lokalita: Žiar nad Hronom

Výskum 31/2022
Názov stavby: „Obnova NKP kostol Sv. Márie Magdalény“
Objednávateľ: Rímskokatolícka Farnosť Lovčica – Trubín
Lokalita: Lovčica-Trubín (okr. Žiar and Hronom)

Výskum 33/2022
Názov stavby: „Rezidencia Severná“
Objednávateľ: BYTY SEVERNÁ, s. r. o.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum 34/2022
Názov stavby: „Revitalizácia Hlavného námestia“
Objednávateľ: Mesto Tornaľa
Lokalita: Tornaľa (okr. Revúca)

Výskum 35/2022
Názov stavby: „Prestavba, prístavba a nadstavba obecnej budovy súp. č. 97 v obci Babiná“
Objednávateľ: Obec Babiná
Lokalita: Babiná (okr. Zvolen)

Výskum 40/2022
Názov stavby: „Tornaľa, Hlavné nám. – rekonštrukcia vodovodu“
Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Lokalita: Tornaľa (okr. Revúca)

Výskum 42/2022
Názov stavby: „Rekonštrukcia ul. Šafárikova“
Objednávateľ: Mesto Rožňava
Lokalita: Rožňava

Výskum 47/2022
Názov stavby: „Novostavba polyfunkčného objektu Lucia“
Lokalita: Kysucké Nové Mesto

Výskum 48/2022
Názov stavby: „Obnova Námestia SNP a Parku J. A. Baťu – 1.etapa“
Objednávateľ: Mesto Partizánske
Lokalita: Partizánske

Výskum 49/2022
Názov stavby: „Banská Bystrica – ulica Kalinčiakova, predĺženie verejného vodovodu“
Objednávateľ: R.k. cirkev, Farnosť Radvaň,
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum 50/2022
Názov stavby: „Revitalizácia verejných priestranstiev“
Objednávateľ: Obec Slovenská Ľupča
Lokalita: Slovenská Ľupča (okr. Banská Bystrica)

Výskum 51/2022
Názov stavby: „Oplotenie nehnuteľnosti“
Objednávateľ: R. k. cirkev, farnosť Nemecká
Lokalita: Nemecká (okr. Brezno)

Výskum 52/2022
Názov stavby: „Novostavba skladových hál“,
Objednávateľ: Pattrade, spol. s r. o.,
Lokalita: Komárno, m. č. Harčáš

Výskum 54/2022
Názov stavby: „Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV“
Objednávateľ: StVS, a.s
Lokalita: Lehota pod Vtáčnikom (okr. Prievidza)

Výskum 55/2022
Názov stavby: „Komplexná obnova objektu rotundy – rímskokatolíckeho kostola sv.
Margity Antiochijskej v Šiveticiach“
Objednávateľ: R.k. cirkev, farnosť Šivetice, excurrendo Licince
Lokalita: Šivetice (okr. Revúca)

Výskum 56/2022
Názov stavby: „Vybudovanie vodozádržných opatrení v meste Nováky“
Objednávateľ: Mesto Nováky
Lokalita: Nováky (okr. Prievidza)

Výskum 60/2022
Názov stavby: „Ťažba Štrkopieskov - Vinodol“
Objednávateľ: SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Lokalita: Vinodol (okr. Nitra)

Výskum 61/2022
Názov stavby: „Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne“
Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita: Komárno

Výskum 62/2022
Názov stavby: „Zámer obnovy NKP, hámra, tzv. medeného hámra“
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum 64/2022
Názov stavby: „Pretórium NKP 2321/6 – I. etapa obnovy objektu – spracovanie prípravných dokumentácii“
Objednávateľ: Stredoslovenská galéria
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum 65/2022
Názov stavby: „Dobudovanie dažďovej kanalizácie na nádvorí kaštieľa Radvanských“
Objednávateľ: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Lokalita: Banská Bystrica - Radvaň

Výskum 67/2022
Názov stavby: „Obnova NKP Kláštor premonštrátov“
Objednávateľ: Obec Bzovík
Lokalita: Bzovík (okr. Krupina)

Výskum 68/2022
Názov stavby: „Rekonštrukcia Hurbanovho námestia“
Objednávateľ: StVS, a.s
Lokalita: Bojnice (okr. Prievidza)

Výskum 69/2022
Názov stavby: „Obnovu pamiatkového objektu „múr ohradný“, ktorý je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky „kalvárie r. k. Povýšenia sv. Kríža“
Objednávateľ: Duchovná správa Banská Bystrica- Kalvária
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum 74/2022
Názov stavby: „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov“
Objednávateľ: Mesto Nesvady
Lokalita: Nesvady (okr. Nové Zámky)

Výskum 75/2022
Názov stavby: „12151 - Zvolen - za teplárňou - zahustenie TS a rozšírenie NNK“
Objednávateľ: EV-mont, s.r.o,
Lokalita: Zvolen

 

Rok 2023

 

Výskum č.1/2023
Názov stavby: Obnova NKP, meštianskeho domu na Dolnej ul. č. 44 v Banskej Bystrici
Objednávateľ: DUODENT, s.r.o. Nám. Št. Moyzesa 2 Banská Bystrica 974 01
Lokalita: Banská Bystrica – Dolná ul. č. 44

Výskum č.2/2023
Názov stavby: Obnova NKP, meštianskeho domu na Lazovnej ul. č. 13
Objednávateľ: WORLD TRADE COMPANY s.r.o. Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Lokalita: Banská Bystrica – Lazovná ul. č. 13

Výskum č.3/2023
Názov stavby:
Objednávateľ:
Lokalita:

Výskum č.4/2023
Názov stavby: Pošta Tornaľa – Rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády
Objednávateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Lokalita: Tornaľa

Výskum č.5/2023
Názov stavby: Havária vodovodnej prípojky
Objednávateľ: REZIDENCE SERVIS, s.r.o., Tajov 328, 976 34 Tajov
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.6/2023
Názov stavby: Obchodné centrum – supermarket Billa
Objednávateľ: KLM Sliač, s. r. o, Námestie SNP 11 960 01 Zvolen
Lokalita: Hájniky, okr. Zvolen

Výskum č.7/2023
Názov stavby: Inžinierske siete Sliač Hájniky – JUH – Sielnický potok, 2. etapa
Objednávateľ: KLM Sliač, s. r. o, Námestie SNP 11 960 01 Zvolen
Lokalita: Hájniky, okr. Zvolen

Výskum č.8/2023
Názov stavby: Havária kanalizačnej prípojky
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.9/2023
Názov stavby: Kostol sv. Vendelína v Patinciach, 1. etapa
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Iža, Hlavná 1, 946 39 Iža
Lokalita: Patince

Výskum č.10/2023
Názov stavby: Statické zabezpečenie architektúr pamiatkového objektu kaštieľ, obnovy ohradného múru pamiatkového objektu záhrada kaštieľa a uloženia odvodu dažďovej vody spojeného s obnovou vetracích otvorov suterénu kaštieľa na území národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ a záhrada v Jelšave, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
Objednávateľ: Mesta Jelšava, Námestie republiky 499/11, 049 16 Jelšava
Lokalita: Jelšava

Výskum č.11/2023
Názov stavby: Vodozádržné opatrenia v obci Nitrianske Pravno
Objednávateľ: Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
Lokalita: Nitrianske Pravno

Výskum č.12/2023
Názov stavby: Garáž a kancelárske priestory so štúdiom, k. ú. Uľanka, parc. č. KN C 93/3, 4, spevnené plochy a inžinierske siete
Objednávateľ: CEBES, s. r. o., so sídlom Pôbišovo 501, 976 64 Beňuš
Lokalita: Banská Bystrica, časť Uľanka

Výskum č.13/2023
Názov stavby: Výstavba Bocianie hniezdo
Objednávateľ: RIORI s. r. o., Novozámocká 343E, 951 12 Ivanka pri Nitre
Lokalita: Paňa

Výskum č.14/2023
Názov stavby: Úprava nehnuteľnosti na Lazovnej ulici č. 43, súp. č. 267
Objednávateľ: Rozvojové služby BBSK, s.r.o., Námestie SNP 1485/1A, 974 01 Banská Bystrica
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.15/2023
Názov stavby: Zámer obnovy národnej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Hrad Sklabiňa
Objednávateľ: o.z. DONJON, Sklabinský Podzámok 90, 038 03 Sklabinský Podzámok
Lokalita: Sklabinský Podzámok

Výskum č.16/2023
Názov stavby: Novostavba rodinného domu Badín
Objednávateľ: Bohuslav Lašák, bytom Družstevná 530/76, 976 32 Badín
Lokalita: Badín

Výskum č.17/2023
Názov stavby: Novostavba rodinného domu
Objednávateľ: Mgr. Jana Poláková a Mgr. Jakub Polák, SNP 998/25, 924 01 Galanta
Lokalita: Galanta

Výskum č.18/2023
Názov stavby: Obnova hradu Tematín v roku 2023
Objednávateľ: OZ Hrad Tematín, Alexandra Dubčeka 14, 921 01 Piešťany
Lokalita: Hrad Tematín

Výskum č.19/2023
Názov stavby: Zvolen – Bytové domy – Kubániho ulica, 3. etapa
Objednávateľ: FORESPO REALITY 16 a.s, Karloveská 34, 841 04 Bratislava
Lokalita: Zvolen

Výskum č.20/2023
Názov stavby: Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 – 3,900
Objednávateľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, POBOX 50, 974 01 Banská Bystrica
Lokalita: Špania Dolina

Výskum č.21/2023
Názov stavby: 14407 – Sielnica_Za ihriskom – Rozšírenie NNK
Objednávateľ: Obec Sielnica, Sielnica 210, 96231 Sielnica
Lokalita: Sielnica

Výskum č.22/2023
Názov stavby: Rodinný dom a prístrešok
Objednávateľ: Mária Kolenčíková, Cabaj 234, 951 17 Cabaj – Čápor
Lokalita: Cabaj-Čápor

Výskum č.23/2023
Názov stavby: Obnova NKP - dom ľudový, 1. etapa
Objednávateľ: Mgr. Viera Kaštílová, Peter Kaštíl, Zadarská 646/4, 851 10 Bratislava - Jarovce
Lokalita: Špania Dolina

Výskum č.24/2023
Názov stavby: INS_FTTH_RA-TORN_00_Tornaľa
Objednávateľ: Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Lokalita: Tornaľa

Výskum č.25/2023
Názov stavby: Novostavba rodinného domu
Objednávateľ: Mgr. Martin Poláček, Športová 2264/128, 926 01 Sereď
Lokalita: Sládkovičovo

Výskum č.26/2023
Názov stavby: Kostol sv. Vendelína v Patinciach, 2. etapa
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Iža, Hlavná 1, 946 39 Iža
Lokalita: Patince

Výskum č.27/2023
Názov stavby: Úprava Ulice Boženy Nemcovej
Objednávateľ: Mesto Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika č.1, 977 01 Brezno
Lokalita: Brezno

Výskum č.28/2023
Názov stavby: Zvolen - Môťová, Obslužná komunikácia Môťová, oporný múr
Objednávateľ: ZYRY Tem, s.r.o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen
Lokalita: Zvolen - Môťová

Výskum č.29/2023
Názov stavby: Obnova NKP dom meštiansky
Objednávateľ: Viktor Kováč, A. Kmeťa 17, 969 01 Banská Štiavnica
Lokalita: Banská Štiavnica

Výskum č.30/2023
Názov stavby: Zvolen, obchodné centrum OBI Zvolen, II. etapa
Objednávateľ: HSF System SK, s.r.o., Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina
Lokalita: Zvolen

Výskum č.31/2023
Názov stavby: Obnova námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom, 2. etapa
Objednávateľ: Mesto Partizánske, Mestský úrad, Námestie SNP 214/4, 958 01 Partizánske, STRABAG s.r.o, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Lokalita: Partizánske

Výskum č.32/2023
Názov stavby: Novostavba – rodinný dom
Objednávateľ: Bibiána Miškóciová, Hrušovany 227, 956 13 Koniarovce
Lokalita: Koniarovce

Výskum č.33/2023
Názov stavby: Reštaurácia Koliba - Badín
Objednávateľ: Tomáš Biba, Sielnica 120, 962 31 Sielnica
Lokalita: Badín

Výskum č.34/2023
Názov stavby: Lišov – Striebrnica, parc. č. KN E 1321, 1322, 1323 v k.ú. Lišov okr. Krupina
Objednávateľ:
Lokalita: Lišov – Striebrnica

Výskum č.35/2023
Názov stavby: Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby Horná Streda - II. etapa – Výroba automobilových karosérií a ich častí, II. fáza – FiBa1 + FiBa2 (Výroba podlahových Liiontových batériových modulov)
Objednávateľ: Porsche Smart Battery Shop, s.r.o., Štúrova 1, 018 41, Dubnica nad Váhom
Lokalita: Horná Streda

Výskum č.36/2023
Názov stavby: Obnova pamiatkového objektu „most Hradný“, súčasti NKP „hrad“ evidovaného v ÚZPF pod ev. č. 465/12, na parc. č. KN C 2, 4/1 v k. ú. Modrý Kameň
Objednávateľ: SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
Lokalita: Modrý Kameň

Výskum č.37/2023
Názov stavby: Obytná zóna Nový Cabaj II
Objednávateľ: Ing. Viliam Kompas a Mgr. Emília Kompasová, Kozmonautov 8, 949 01 Nitra
Lokalita: Nový Cabaj II

Výskum č.38/2023
Názov stavby:
Objednávateľ:
Lokalita:

Výskum č.39/2023
Názov stavby: Prístupová komunikácia a inžinierske siete
Objednávateľ: Preuger s.r.o., Športová 552, 972 26 Nitrianske Rudno
Lokalita: Nováky

Výskum č.40/2023
Názov stavby: Novostavba rodinného domu na parc. č. KN – C 869/1 a novostavba hospodárskeho objektu na parc. č. KN C 868/3 v k. ú. Hodruša – Hámre, časť Banská Hodruša
Objednávateľ: JUDr. Ľubomír Benkovský a JUDr. Zuzana Benkovská Gašicová, Šalviová 46, 821 01 Bratislava
Lokalita: Hodruša-Hámre

Výskum č.41/2023
Názov stavby: Úprava plochy Kubínyiho námestia, parc. KN-C č. 6641/1 a 6641/2 situovanej v Pamiatkovej zóne mesta Lučenec
Objednávateľ: Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec
Lokalita: Lučenec

Výskum č.42/2023
Názov stavby: IBV Nižná – Krivé Hony
Objednávateľ: Miloš Kondela a Aneta Kondelová r. Lemonová, Partizánska 152/12, 027 43 Nižná
Lokalita: Nižná

Výskum č.43/2023
Názov stavby: Realizácia vodovodnej prípojky v k. ú. Špania Dolina
Objednávateľ: Lili Wilhermerová, Špania Dolina 35, 974 01 Špania Dolina; Erik Longauer, Plánky 43, 840 02 Bratislava; Vladimír Husárček, Tr. SNP 19, 974 01 Banská Bystrica; Ing. Ján Husárček, Zadunajská 5, 851 01 Bratislava; Jozef Fábik, Špania Dolina 37, 974 01 Špania Dolina
Lokalita: Špania Dolina

Výskum č.44/2023
Názov stavby: Technická infraštruktúra pre 4 rodinné domy, Nové Sady
Objednávateľ: Marian Ďuriška, Malachitová 2517/1, 821 06 Bratislava
Lokalita: Nové Sady

Výskum č.45/2023
Názov stavby: FR SR BB Kuzmányho ul. BB – zabezpečenie vlastného zdroja tepla a teplej vody
Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.46/2023
Názov stavby: Komplexná obnova objektu rotundy – rímskokatolíckeho kostola sv. Margity Antiochijskej v Šiveticiach – II. etapa
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šivetice, Šivetice 82, 049 14 Šivetice
Lokalita: Šivetice

Výskum č.47/2023
Názov stavby: Pamiatkový objekt dom meštiansky, takzvaný Berggericht
Objednávateľ: SBM, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Lokalita: Banská Štiavnica

Výskum č.48/2023
Názov stavby: Polyfunkčný objekt Stará ryba
Objednávateľ: Teching s.r.o., technicko-inžinierska kancelária Vinohradnícka 20, 971 01 Prievidza
Lokalita: Prievidza

Výskum č.49/2023
Názov stavby: IBV Veľké Vozokany – výstavba radových rodinných domov, prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí I. Etapa
Objednávateľ: FERIVAL, s. r. o., Pri studničke 6, 949 07 Nitra
Lokalita: Veľké Vozokany

Výskum č.50/2023
Názov stavby: Rodinný dom
Objednávateľ: Ján Herda a Andrea Herdová, Novosady 924/16, 962 12 Detva
Lokalita: Detva

Výskum č.51/2023
Názov stavby: Stará Turá, Trávniky – vodovod DN 160
Objednávateľ: Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s., Stará Turá, Jiráskova 168/16, 916 01 Stará Turá
Lokalita: Stará Turá

Výskum č.52/2023
Názov stavby: Rodinný dom 6 ks s inžinierskymi prípojkami
Objednávateľ: Štefan Výboštek, Púpavová 3048/6, 979 01 Rimavská Sobota
Lokalita: Zacharovce

Výskum č.53/2023
Názov stavby: Bašta mestského opevnenia
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.54/2023
Názov stavby: Obytná zóna Šišov – lokalita 8.4
Objednávateľ: Jana Krištofová, 956 38 Šišov 98; Ľubomír Krištof, 956 38 Šišov 98; Jana Krištofová, 956 38 Šišov 2
Lokalita: Šišov

Výskum č.55/2023
Názov stavby: Komplexná obnova pamiatkového objektu rotundy dom meštiansky. Bergericht, zpísaného v ÚZPF pod č.2503/11 na Nám. Sv. Trojice 6, súp.č. 10 parc. č. C – KN č. 3210 , k.ú. Banská Štiavnica – 2.etapa, priebežný výskum, sledovanie výkopových prác
Objednávateľ: SBM, Kamerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Lokalita: Banská Štiavnica

Výskum č.56/2023
Názov stavby:
Objednávateľ:
Lokalita:

Výskum č.57/2023
Názov stavby: STL pripojovací plynovod
Objednávateľ: Juraj Sasko a Zuzana Sasko, Pri Vápenickom potoku 35, 841 06 Bratislava
Lokalita: Svätý Anton

Výskum č.58/2023
Názov stavby: 0086BB – Tornaľa, optické pripojenie zariadenia VEKS
Objednávateľ: Orange Slovensko, a.s., AUPARK Tower, Ul. Protifašistických bojovníkov 11 040 01 Košice
Lokalita: Tornaľa

Výskum č.59/2023
Názov stavby: Staré Hory, rekonštrukcia stupňa, spriechodnenie migračnej bariéry na Starohorskom potoku r. km 6,960
Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Martinská 49, 821 05 Bratislava
Lokalita: Staré Hory

Výskum č.60/2023
Názov stavby: Bethlenov dom - 1. etapa obnovy objektu - spracovanie prípravných dokumentácii – archeologický, predstihový, záchranný výskum
Objednávateľ: Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.61/2023
Názov stavby: Obnova meštianskeho domu ul. Pécha 6, B. Štiavnica
Objednávateľ: Mgr. Andrea Niemeyer a Michael Niemeyer, Gruner Weg 2, 492 05 Hasbergen, Nemecko
Lokalita: Banská Štiavnica

Výskum č.62/2023
Názov stavby: 5x Rodinný dom
Objednávateľ: Imperator dizain, s. r. o., Krátka 4405/8, 955 01 Topoľčany
Lokalita: Nemčice

Výskum č.63/2023
Názov stavby: Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline
Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Lokalita: Žilina

 

Aktualizácia k 31.1.2024

 

JUDr. Mgr. Martin Kvietok
konateľ