Náš tím

Náš tím

JUDr. Mgr. Martin Kvietok (*1979)
zakladateľ spoločnosti
hlavný archeológ s osobitnou odbornou spôsobilosťou

 
1997–2003 Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Odbor: Archeológia – História
2000–2007 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Rigorózna skúška:
28.6.2010 Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odbor: Medzinárodné právo a Obchodné právo
Téma rigoróznej práce: Ochrana kultúrneho dedičstva v systéme medzinárodného práva verejného

Od roku 2010 držiteľ oprávnenia na vykonávanie archeologických výskumov
Od roku 2016 súdny znalec v odvetví archeológia

Prax:
1.10.2005–31.12.2006 Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

Pracovná pozícia: archeológ
Pracovná náplň: realizácia archeologických výskumov na území Bratislavy

6.8.2007–31.12.2009 Labrys, o.p.s. (ČR)

Pracovná pozícia: archeológ

1.7.2009–31.12.2009 vedúci pracoviska Praha
Pracovná náplň:
- vedúci archeologických výskumov na území Prahy
- poradenstvo v oblasti pamiatkovej starostlivosti

1.1.2011–31.3.2017 Stredoslovenské múzeum
Pracovná pozícia: archeológ
Pracovná náplň: 
- správa archeologickej časti zbierkového fondu múze
- realizácia záchranných archeologických výskumov
- lektorská činnosť

od 11.11.2016 Midland Adventure s.r.o. 
Pracovná pozícia: konateľ spoločnosti a hlavný archeológ

 

Mgr. Veronika Kvietková (*1986)
Archeológ s osobitnou odbornou spôsobilosťou

Štúdium:
2005-2010 štúdium klasickej archeológie, Katedra klasické archeológie, Univerzita Karlova v Prahe
2011-2016 štúdium prekladateľstva/tlmočníctva, Katedra anglistiky a amerikanistiky, UMB Banská Bystrica
Prax:
2011-2015 VIA MAGNA s.r.o.
Od 2016 Midland Adventure s.r.o.
Od 2012 živnostenské oprávnenie na vykonávanie prekladov a tlmočenia z/do anglického jazyka

Výber z výskumov: 
Sveti Nikole, Macedónsko, študentská prax (2008),
Prešov – obchvat (2012),
Bratislavský hrad – Severná terasa (2013-2014), 
Kláštor pod Znievom – IBV (2013), 
R.k Všetkých Svätých v Sielnici (2017)

 

Mgr. Tomáš Molota (*1988)
Archeológ s osobitnou odbornou spôsobilosťou

Absolvent Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave – katedry klasickej archeológie (2013)

Prax
2013-2015 TRIGLAV Archeologická spoločnosť, s.r.o.
2016-2017 Labrys o.p.s.
Od mája r. 2017 Midland Adventure s.r.o. 

Výber archeologických výskumov: 
NKP Kláštor premonštrátov v obci Leles, stredoveké pohrebisko (2013-2014) 
NKP Hrad Šariš, stredoveký hrad (2015) 
Podunajské Biskupice, avarské pohrebisko (2016-2017) 
Liptovský Trnovec, sídlisko lužickej kultúry (2017)
Bratislava – Vajnory, obchvat D4R7 (2018)

 

Mgr. Richard Pinter (*1994)
Archeológ

Absolvent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – katedra archeológie (2016-2021)
Postabsolventská prax:
August-október 2021 Archeológia Spiš s.r.o.
November-december 2021 SNM-SML Levoča
Od júna r. 2022 Midland Adventure s.r.o.
Výber z výskumov:
Zvolen – Peťuša/Pustý hrad, stredoveké hrady, študentská prax (2017-2020)
Jasenovo – Vyšehrad, stredoveký kostol (2020)
Markušovce, stredoveká hospodárska budova (2021)
Spišský hrad, stredoveký hrad (2021)
 

Mgr. Dominika Andreánska (*1990)
Archeológ

Štúdium:
2008-2013 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra archeológie
Téma záverečnej práce a špecializácia: Lužické osídlenie horného Ponitria

Prax:
2011-2023 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, kurátorka archeologických zbierok
2013 – súčasnosť Časovrat, o.z., predsedníčka od júna 2024 Midland Adventure, s.r.o.

Výber z výskumov (na území hornej Nitry):
Podhradie, NKP Hrad Sivý Kameň (2013 – súčasnosť)
Diviaky nad Nitricou, lužické pohrebisko (2022)
Bojnice, NKP Hrad Bojnice (2023/2024)

Je členkou Výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti, venuje sa popularizácii archeologického dedičstva hornej Nitry, tvorbe tématických výstav a podujatí pre verejnosť. Ako predsedníčka Časovratu zabezpečuje proces postupnej pamiatkovej obnovy ruín hradu Sivý Kameň v Podhradí. Je vydatá, má dve deti.

 

Bc. Radoslav Tomášik (*1986)
Archeológ

Absolvent Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského - odbor Archeológia (2009)

Prax:
od mája 2019 Midland Adventure, s.r.o.

Výber archeologických výskumov: 
2007 - 2012 Pustý hrad (AÚ SAV) 2007 - 2010 Zvolen - Námestie SNP (AÚ SAV) 2014 - 2018 Hrad Čabraď (AÚ SAV) 2018 Bratislava - Vajnory - budovanie obchvatu D4R7 (Midland Adventure, s.r.o.)

 

Martin Hanes (*1979)
Technik

Absolvent vojenskej akadémie v L. Mikuláši

Archeologická prax od roku 2006
Realizácia archeologických výskumov pre firmy Terra Antiqua, s.r.o., Ithaka BB, s.r.o., Archeológia Zemplín, s.r.o.
Od júla 2018 Midland Adventure, s.r.o.

Diaľnice a rýchlostné cesty: Hubová-Ivachnová, Žilina-Lietavská Lúčka, Budimír-Bidovce
Spišský štvrtok-Levoča

Výskumy v MPR: Banská Bystrica, Tornaľa, Michalovce, Košice, Rimavská Sobota, Zvolen, Lučenec, Brezno

Výskumy na NKP: Veľká Čalomija, Kostol sv. Alžbety Zvolen, Mestský hrad Banská Bystrica, Mestský hrad Kremnica, Hrad Čabraď, Hrad Sivý Kameň