Aktuality

Aktuality

Jeden z mnohých hrobov mestského cintorína vo Zvolene z obdobia 17.-19. stor.

 

 

Spustili sme nový TV kanál, kde sa dozviete viac o našich výskumoch.
Kliknite na odber a nič Vám neujde:)

 

13. 10. 2020 │ Midland TV

Midland TV

 

Mediálny záujem o náš výskum v kostole sv. Alžbety v Banskej Bystrici

 

2. 7. 2020 │ V kostole sv. Alžbety našli náhrobok richtára Egida z Bergu. Telo tam však neležalo:

https://mybystrica.sme.sk/c/22439288/v-kostole-sv-alzbety-nasli-nahrobok-richtara-egida-z-bergu-telo-tam-vsak-nelezalo.html

 

Ukončenie výskumu Zlatníckej bašty v Banskej Bystrici

 

17. 4. 2020 │ Takto netradične, pohľadom z vtáčej perspektívy sme dnes ukončili výskum jednej z bášt mestského opevnenia v Banskej Bystrici.

 

 


Tento týždeň sme na našej webovej stránke zverejnili mapu našich výskumov. Mapa informuje o všetkých našich doteraz zrealizovaných akciách aj s krátkou fotodokumentáciou terénnej situácie a nálezov. Kliknite na mapu.

 

Mapa výskumov

 


 

Krátka reportáž TV SEN o našom najnovšom výskume v Senici

 

 


 

V decembri 2018 sme spolu s Mgr. Mojmírom Chomom z o.z. A-Dendro uskutočnili odber vzoriek pre dendrochronologické datovanie drevených prekladov strielní v západnom krídle Radvanského kaštieľa. Výsledok nás milo prekvapil. Preklady boli vyhotovené z jedle, ktorá bola zoťatá v zime 1502/1503. Ak uvažujeme že preklady boli použité krátko po zoťatí stromu dostávame veľmi zaujímavý časový horizont výstavby druhej najstaršej časti objektu. Solitérnej budovy v JZ predpolí gotického jadra kaštieľa. Núti nás to uvažovať o možnosti, že nová výstavba súvisela s hospodárskou konjunktúrou v BB a okolí na zač. 16. stor. v súvislosti s pôsobením Turzovsko-Fuggerovskej spoločnosti.